Истраживања на основу којих је тренинг и направљен су показала да асертивни појединци значајно брже напредују у пословној каријери и самопоузданији су у опхођењу са људима. Асертивно комуницирање помаже човеку да буде продуктивнији у заузимању за себе и да развије квалитетне односе с другим људима. Асертивни тренинг је увежбавање вештина комуникације из позиције самопоштовања и поштовања других. На њему људи уче како да се поставе за себе, како да конструктивно изражавају своје мишљење и жеље и на исти начин решавају конфликте с другима.

Тренинг вештина комуникације и самопоуздања (Асертивни тренинг)

Асертивни тренинг

Коме је намењен:
Тренинг је намењен свима који желе да побољшају своје комуникацијске вештине како у приватном тако и у пословном окружењу.

Тренинг је посебно користан за стидљиве, затим оне који су склони одлагању циљева, који имају трему приликом јавних наступа, за оне који желе да науче како да управљају својим емоцијама, а самим тим и својим поступцима. Он може помоћи свима који имају осећај да их други искориштавају и да се не знају довољно добро изборити за своја права.

Структура тренинга са темама:
Тренинг се састоји од 4 сусрета који трају по 4х. Акценат је на 16х личног рада на себи.

Теме:

  • учење разлике између пасивног, агресивног и асертивног понашања, како на нивоу понашања, тако и на плану емоција и уверења, циљева и мотива. Откривање шта се асертивним понашањем може остварити, а шта не, и заблуде о асертивности
  • асертивна права у комуникацији
  • модел АБЦ, којим се уочава разлика у уверењима, а самим тим долази и до промене у понашању и емоцијама
  • учење о емоцијама и развој емоционалне писмености и емпатије и разумевања за друге људе
  • типови асертивног одговора
  • шта све спада у манипулацију? Технике избегавања манипулације
  • асертивно упућивање и прихватање критике
  • шта је конфликт и како га конструктивно решити?
  • асертивно упућивање и прихватање похвале
  • троугао победника и троугао губитника – најчешће психолошке игре у комуникацији.

Метод рада:
Сусрети су организовани по радионичарским принципима (у групи има од 5 до највише 10 полазника).

Метод рада је комбинован: предавања, дискусије, играње улога, рад у групама, анализе догађаја, демонстрације, презентације, међусобну размена искустава и домаћи задаци. Нагласак у раду је стављен на увежбавање вештина и на искуственом учењу. У раду се поштује чување тајности података личне природе учесника.

Шта добијате овим тренингом потражи ОВДЕ.

Извор: Стартуј

Leave a comment