Друштво за Истраживање Материјала Србије расписује конкурс за радну позицију:

  • Пословни секретар Друштва
    Хонорарни посао, Београд

Посливни секретар Друштва

Потребне квалификације:
1. Добре комуникацијске вештине, тимски рад, колегијалност, самосталност у раду
2. Обавезно знање енглеског језика у усменој и писаној форми
3. Одлично знање рада на рачунару
4. Искуство у организовању међународних скупова и конференција
5. Завршени факултет

Пријава мора да садржи:

  • Мотивационо писмо
  • Радну биографију
    Пријаве слати електронским путем.

Друштво задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор.

Више информација о раду Друштва на: https://www.mrs-serbia.org.rs/

Извор: Стартуј

Leave a comment