Расписује се Оглас за доделу две новчане награде Фондације„ Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc. Никола Драгићевић“.

Новчана  награда Фондације

Награда се додељује једном магистру фармације и једном дипломираном економисти који су дипломирали на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету и Универзитету у Београду – Економском факултету.

На оглас се могу пријавити кандидати који су дипломирали у школској 2021/2022 години и стекли наведена звања.

Рангирање пријављених кандидата ће бити вршено на основу дужине студирања и остварене просечне оцене студирања. У случају да два или више кандидата имају исту просечну оцену, предност ће имати кандидат слабијег материјалног стања.

Награде у нето износу од по 35.000,00 динара, биће додељене из средстава Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc.Никола Драгићевић“.

Потребну документацију и пријаву пронађи ОВДЕ.

Извор: Стартуј

Leave a comment