Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 РЕСПБ бодова на основним акдемским и дипломским академским студијама.

Пријави се!

На студије трећег степена може кандидат се може уписати под условима, на начин и по поступку утврђеним Правилником о упису студената на студијске програма Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу, број 6/07″), општим актом факултета и конкурсом за упис на студијске програме.

Извор: Стартуј

Leave a comment