Расписује се Оглас за доделу две новчане награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc.. Никола Драгићевић“.

Новчана награда фондација

Награда се додељује једном магистру фармације и једном дипломираном економисти који су дипломирали на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету и Универзитету у Београду – Економском факултету.

На оглас се могу пријавити кандидати који су дипломирали у школској 2021/2022 години и стекли наведена звања.

Рангирање пријављених кандидата ће бити вршено на основу дужине студирања и остварене просечне оцене студирања. У случају да два или више кандидата имају исту просечну оцену, предност ће имати кандидат слабијег материјалног стања.

Награде у нето износу од по 35.000,00 динара, биће додељене из средстава Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc. Никола Драгићевић“.

Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у ПДФ формату са интернет странице Универзитета у Београду),
  • Уверење о дипломирању са списком положених испита или фотокопија дипломе са додатком дипломе,
  • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице дипломираног студента за период јануар – јун 2022. године (по потреби доставља се накнадно, о чему ће кандидат бити обавештен) и
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте (без чипа).

Пријава
Рок за подношење пријава је од 15. децембра 2022. године до 31. јануара 2023. године.

Пријаве се подносе Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету и Универзитету у Београду – Економском факултету.

Обраду пријава са пратећом документацијом врше факултети и они предлоге за доделу награда достављају Одбору Фондације на одлучивање.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 или на адресу popovm1@rect.bg.ac.rs.

Извор: Стартуј

 

Leave a comment