Команија Enel 3S бави се изградњом соларних електрана.

Због пораста обима посла расписујемо конкурс за једног извршиоца на радном месту:

  • Асистент техничке припреме

Да ли ћеш конкурисати?

Опис послова:

  • Прикупљање и израда документације потребне за предају пројекта инвеститору
  • Разрада предмера у оквиру пројектне документације
  • Поручивање опреме и материјала потребних за реализацију пројекта
  • Административни послови у фази руковођења пројектом (предаја разних захтева, њихово праћење и вођење документације за потребе пројекта
  • Асистенција руководиоцу пројекта у току реализације пројекта
  • По потреби организовање радова на објекту, координација и контрола подизвођача, и комуникација са представницима инвеститора

Услови које кандидат треба да испуни потражи ОВДЕ.

Извор: Стартуј

Leave a comment