Министарство за европске интеграције продужава рок за пријем радова за „Наградни конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и процесу приступања наше земље Европској унији“.

Да ли те занимају студентски конкурси?

 

 

 

 

Продужен рок конкурса за избор најбољих студентских радова о ЕУ

Нови рок за пријем студентских радова је 1. новембар 2022. године.

Циљ наградног конкурса, који је Министарство за европске интеграције расписало 8. августа 2022. године је да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.Радови би требало да одговоре на једно од пет питања:

  • Постигнућа Конференције о будућности Европе о очекивањима младих;
  • Нови изазови преломних геополитичких превирања и енергетске кризе за трансформацију Европске уније ка климатској неутралности;
  • Значај подизање свести грађана Србије за примену Зелене агенде за Западни Балкан;
  • Могући утицаји идеја о „Европској политичкој заједници“ и „Европској геополитичкој заједници“ на политику проширења Европске уније;
  • Начело солидарности права ЕУ на испиту криза 21. века

Комисија састављена од професора Универзитета у Београду процењиваће квалитет пристиглих радова, а за ауторе три најбоља предвиђени су хонорари у износу од 85.000, 55.000 и 35.000 динара. Поред три најбоље рангирана, Министарство ће у електронском зборнику студентских радова објавити и остале радове који испуне критеријуме.

Конкурс је отворен за студенте програма основних академских студија и програма мастер академских студија свих универзитета у Републици Србији.

Начин пријављивања на конкурс
Рад се доставља у једном штампаном примерку и у електронском облику на једном компакт диску. На штампаном и електронском примерку рада не сме бити наведено име и презиме студента који је аутор, као ни ма који други лични подаци који могу откривати његов идентитет. Поред рада у штампаној и електронској форми, доставља се приложен засебан затворени коверат у ком мора да буде посебан документ који обавезно садржи: име и презиме студента, контакт податке студента (адреса електронске поште, број 11 фиксног и мобилног телефона), назив факултета, назив студијског програма, степен и година студија, назив рада и број индекса. Заједно се рад у једном штампаном примерку и у електронском облику на једном компакт диску и засебна затворена коверта са личним подацима достављају у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Приспеле пријаве које не испуњавају овај захтев, неће бити узети у разматрање.

Претходно наведена пријавна документација за конкурс, с напоменом на коверти „За студентски конкурс“, доставља се или лично на писарници, или слањем поштом, адресирана на:

Министарство за европске интеграције
Сектор за комуникације и обуку и припрему српске верзије правних тековина Европске уније
Немањина 34
11000 Београд

Текст конкурса можете да преузмете овде.

Решење о расписивању конкурса можете да преузмете овде.

Извор: Стартуј

Leave a comment