Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2022/2023. годину.

Да ли те занимају стипендије?

 

 

 

Услови за пријаву на конкурс за доделу стипендија изузетно надареним ученицима
Право да се пријаве на конкурс за доделу стипендија изузетно надареним ученицима, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, почев од другог разреда средње школе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално постижу одличан општи успех и који освоје једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у Календару такмичења ученика.

За остваривање права на стипендију за изузетно надарене ученике, ученици који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим ученика уметничких школа који нису на теоретском одсеку.

Под одличним општим успехом сматра се одличан општи успеху свим претходно завршеним разредима средње школе (од 4,50 до 5).

Под међународним и републичким такмичењима сматрају се међународна и републичка такмичења која се налазе у Календару такмичења ученика средњих школа.

Критеријуми за утврђивање редоследа (ученици) – погледај ОВДЕ као и све услове конкурса.

Рок за пријаву је 31.10.2022. године.

Извор: Стартуј

Leave a comment