Држава ће ове године финансирати запошљавање 10.000 младих који су тек завршили средњу школу или који су добили факултетску диплому. Послодавцима је, међутим, потребно чак два и по пута више кандидата од овог броја. Према подацима Националне службе за запошљавање (НЗС), за учешће у овогодишњем програму „Моја прва плата“ пријавило се 10.313 послодаваца, којима је потребно чак 26.905 младих практиканата за 18.006 различитих радних позиција.

Шанса за прво радно место за 10.000 младих

Шанса за прво радно место 

 

 

 

Процедура је таква да ће филијале НСЗ у наредном периоду обрадити податке и проверити испуњеност услова за учешће послодаваца у програму свих поднетих пријава и оглашених позиција, а пријава кандидата почела је 3. октобра и трајаће до 31. октобра.

За ову годину је планирано да се у програм укључи до 10.000 девојака и младића који имају мање од 30 година, са најмање средњим образовањем и без радног искуства. Њихове плате ће током девет месеци финансирати држава. НСЗ ће месечно практикантима са средњим стручним образовањем исплаћивати новчану накнаду у износу од 25.000 динара, а младима са високим образовањем 30.000 динара, уз уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести.

– Повезивање, односно коначан избор кандидата, послодавци из приватног сектора ће обавити од 1. до 15. новембра, а послодавци из јавног сектора од 16. до 30. новембра. У року од 15 дана од дана коначног избора кандидата, на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs биће објављена листа оглашених позиција послодаваца са бројем одобрених кандидата – објашњавају у Националној служби за запошљавање.

Последња фаза реализације програма подразумеваће потписивање тројног уговора између НСЗ, послодавца и изабраног кандидата и почетак спровођења програма у року од 15 дана од дана формирања листе.

За кога има највише посла?
Према подацима НСЗ највеће интересовање за младе раднике, осим у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, показали су и послодавци из Новог Пазара и Јагодине. Највише шансе за први посао имају кандидати са средњошколским образовањем у областима трговине, администрације, као и конобари, медицинске сестре, фризери. Са факултетском дипломом највише посла има за адвокатске приправнике, али поједини домови здравља, попут оног у Нишу, траже и докторе медицине и стоматологије.

У НСЗ наводе да се овим програмом даје могућност младима који немају радно искуство да обаве праксу на конкретним пословима код послодавца, како би стекли знања, вештине и компетенције за рад и тако повећали своје могућности за запошљавање. Циљ програма је и да се привреди пружи подршка у решавању проблема са недостатком кадрова.

Шта је важно да знају кандидати?
Након пријаве кандидата на оглашену позицију, послодавац ће имати списак свих особа које су конкурисале, а сам процес селекције ће зависити од пословне политике фирме и може почети већ од првог дана пријаве кандидата на оглашене позиције. Селекцију свака фирма ради за себе и у тај процес није укључена НСЗ.

Кандидати имају много дилема, а једна од њих је и да ли могу да се пријаве на више огласа или стриктно само за једну позицију. У НСЗ напомињу да једна особа може да се пријави за посао код више послодаваца, али указују да би кандидати требало да обрате пажњу да њихов профил одговара оглашеном радном месту.

Напомињу и да у тренутку кад се пријављују за програм кандидати не морају бити на евиденцији НСЗ, али да је потребно да испуњавају услове за пријаву на евиденцију незапослених. Односно, да ће, уколико их послодавац изабере, пре потписивања уговора морати да се пријаве на биро.

Послодавац није у обавези да након завршетка програма заснује радни однос са кандидатом. Циљ програма је да незапослени без радног искуства стекну компетенције за рад и тиме обезбеде своје будуће запослење у фирми у којој су се оспособљавали или код другог послодавца.

У НСЗ кажу да је искуство из претходна два циклуса овог програма показало да поједини послодавци младима које ангажују додатно плаћају зараду из својих средстава. Они истичу и да је око 40 одсто младих који су учествовали у ранијим, већ завршеним програмима, добило посао.

Место становања није ограничавајући фактор приликом пријаве, па се за радна места у Београду могу пријавити девојке и младићи из целе Србије.

– Кандидати се могу пријавити на било које позиције за које су заинтересовани и за које испуњавају услове, у било ком месту рада, без обзира на место пребивалишта – објашњавају у НСЗ.

У случајевима када се пријави више кандидата на једну позицију која захтева средњошколско образовање, они ће бити рангирани на основу просечне оцене кандидата која се рачуна као збир просека добијених након завршеног разреда, подељен са годинама школовања, што значи да ће они са бољим успехом имати предност.

Ко не може да се пријави?
Девојке и младићи који у тренутку пријаве на портал „Моја прва плата“ имају тачно 30 година, којима је рођендан тог дана, моћи ће да се пријаве и да учествују у програму, али они који имају 30 година и један дан, неће моћи да се пријаве. Не могу се пријавити ни редовни ученици и студенти основних студија до навршених 26 година живота, јер они не могу бити ни на евиденцији Националне службе за запошљавање у статусу незапосленог.

Један од услова за учешће у овом програму је и да кандидат нема радног искуства, односно да има претходно стечено радно искуство краће од 6 месеци, односно да нема положен стручни испит.

– Радно искуство ће се процењивати у односу на ниво образовања којим се кандидат пријављује. Свако радно искуство, без обзира на то да ли је стечено кроз заснивање радног односа или кроз радно ангажовање – стручно оспособљавање или усавршавање, попут стручне праксе, уговора о привремено повременим пословима или уговора о делу, стечено на пословима који подразумевају ниво образовања са којим се кандидат пријављује, рачунаће се приликом процене овог услова. Кандидати који имају положен стручни испит, који је обавезан у складу са законом, не испуњавају услов за пријаву за учешће у програму – објашњавају у НСЗ.

Извор: СТАРТУЈ

Leave a comment