Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије расписује наградни конкурс за избор најбољих индивидуалних студентских радова о европској интеграцији и процесу приступања наше земље Европској унији.

Да ли те занима овај конкурс?

 

 

 

 

 

Конкурс за избор најбољих студентских радова о ЕУ – 2022

Циљ овог наградног конкурса је да непосредно укључи младе академске грађане у отворену аргументовану дебату о битним аспектима приступног процеса и чланства Републике Србије у Европској унији.

Радови би требало да одговоре на једно од пет питања:

  • Постигнућа Конференције о будућности Европе о очекивањима младих;
  • Нови изазови преломних геополитичких превирања и енергетске кризе за трансформацију Европске уније ка климатској неутралности;
  • Значај подизања свести грађана Србије за примену Зелене агенде за Западни Балкан;
  • Могући утицаји идеја о „Европској политичкој заједници“ и „Европској геополитичкој заједници“ на политику проширења Европске уније;
  • Начело солидарности права ЕУ на испиту криза 21. века.

Комисија састављена од професора Универзитета у Београду процењиваће квалитет пристиглих радова, а за ауторе три најбоља предвиђени су хонорари у износу од 85.000, 55.000 и 35.000 динара. Поред три најбоље рангирана, Министарство ће у електронском зборнику студентских радова објавити и остале радове који испуне критеријуме.

Конкурс је отворен за студенте програма основних академских студија и програма мастер академских студија свих универзитета у Републици Србији.

Рок за слање радова је 10. октобар 2022. године.

Пријава
Рад се доставља у једном штампаном примерку и у електронском облику на једном компакт диску. На штампаном и електронском примерку рада не сме бити наведено име и презиме студента који је аутор, као ни ма који други лични подаци који могу откривати његов идентитет. Поред рада у штампаној и електронској форми, доставља се приложен засебан затворени коверат у ком мора да буде посебан документ који обавезно садржи: име и презиме студента, контакт податке студента (адреса електронске поште, број фиксног и мобилног телефона), назив факултета, назив студијског програма, степен и година студија, назив рада и број индекса. Заједно се рад у једном штампаном примерку и у електронском облику на једном компакт диску и засебна затворена коверта са личним подацима достављају у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Приспеле пријаве које не испуњавају овај захтев, неће бити узети у разматрање.

Претходно наведена пријавна документација за конкурс, с напоменом на коверти „За студентски конкурс“, доставља се или лично на писарници, или слањем поштом, адресирана на:

  • Министарство за европске интеграције
  • Сектор за комуникације и обуку и припрему српске верзије правних тековина Европске уније
  • Немањина 34
  • 11000 Београд

Текст конкурса можете да преузмете овде.

Решење о расписивању конкурса можете да преузмете овде.

Извор: Стартуј

Leave a comment