25. Water Workshop 2022 – “КВАЛИТЕТ ВОДА” – 14 – 16. септембра 2022. године, Централна зграда УНС – Ректорат, Нови Сад

Water Workshop 2022-Belgrade Day, 19. септембар, 2022. године, Привредна комора Србије, Ресавска 13-15, Београд

Да ли те занима ова радионица?

 

 

 

 

Организатори: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење »Едукативни центар за заштиту животне средине«, Фондација »Доцент др Милена Далмација«, BEuSED пројекат ИДЕЈЕ-Фонд за науку РС, Привредна комора Србије

Позивамо вас на свечано отварање – 14. септембар у 10.00h (зграда Ректората УНС)

Предвиђено време за изјаве медијима је од 9.30 до 9.50 h.

Вода: изазов, ресурс, показатељ

Природно-математички факултет у сарадњи са Едукативним центром за заштиту животне средине „ЕДЕН“ и Фондацијом „Доцент др Милена Далмација“ традиционално организују школу за заштиту животне средине„Water workshop“. Ове године обележава се 25. годишњица одржавања Water workshop-а који ће трајати дуже и у чијем ће програму простор наћи научни пројекат финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије. У организовању дела програма придружила се и Привредна комора Србије.

Централне теме овогодишњег Water Workshop-а су у области воде и седимента: Одрживо водоснабдевање и како га постићи; Отпадне воде у контексту друштвених изазова и BEuSED: Управљање квалитетом у ресурсно оријентисаном приступу систему седимент/вода.

Кроз актуелне теме данашњице, предавачи ће покушати да дају одговоре на читав низ питања: утичу ли отпадне воде на здравље људи и обрнуто, здравље људи на квалитет отпадне воде? како одговарајуће управљање отпадним водама може открити ресурсе? примењују ли се и у којој мери јавне политике и секторске политике у суочавању са глобалним изазовима данашњице? може ли се седимент из површинских водотокова корисно употребити? које су супстанце чије присуство у отпадној води изазива забринутост?

Формално и неформално образовање у области заштите животне средине је у Републици Србији неопходно. Поред едукације у целоживотном учењу учесника из привреде у оквиру ове радионице, одржаће се и панел дискусија на тему одрживог развоја у оквиру студентске секције. Студентима заштите животне средине придружиће се и студенти Архитектонског факултета и Академије уметности у Новом Саду са поставком својих радова на тему Вода.

 

Leave a comment