Ради подстицаја научног стваралаштва младих аутора у области права Гласник Адвокатске коморе Војводине, Часопис за правну теорију и праксу расписује: Конкурс за награду „Милорад Ботић“ за најбољи научни рад проистекао из истраживања обављеног на докторским студијама.

Конкуриши за  најбољи научни рад!

 

 

 

 

 

 

Општи услови конкурса
Награда се додељује за најбољи до сада необјављени оригинални научни рад који се заснива на научном истраживању које су кандидати обавили на докторским студијама.

Право учешћа на конкурсу имају студенти докторских студија у области права као и доктори правних наука који су титулу доктора наука стекли након 1. 1. 2020. године.

Под научним истраживањем подразумева се свако истраживање обављено у статусу студента докторских студија, без обзира да ли је везано за тему дисертације и да ли представља формалну обавезу на докторским студијама.

Награда износи 150.000 динара.

Конкурс траје до 1. 12. 2022. године.

Одлуку о победнику конкурса донеће уређивачки одбор Гласника Адвокатске коморе Војводине најкасније до 1. 4. 2023. године.

Радови се достављају путем платформе за електронско уређивање часописа на линку: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user ili na e-mail adresu: info@glasnik.edu.rs са напоменом: За Конкурс за награду за најбољи научни рад проистекао из истраживања обављеног на докторским студијама.

Радови који се пријављују путем платформе за електронско уређивање часописа, пријављују се према техничким упутствима за коришћење тог система која су доступна на веб-страници Гласника Адвокатске коморе Војводине www.glasnik.edu.rs

Уредништво задржава право техничког прилагођавања текста у складу с правилима уређивања, лектуре и коректуре.

Посебни услови конкурса и додатне информације
Посебне услове конкурса и додатне информације можете пронаћи у овом документу.

Извор: Стартуј

 

Leave a comment