У протеклом периоду сведоци смо да се  у свету  дешавају историјске промене које се тичу права жена. Шта она подразумевају, каква су била кроз историју и каква су данас, у нашој држави и у свету можете прочитати у тексту који следи.

У оквиру људских права налазе се права жена. Она постоје као засебна права јер су жене кроз историју, а делом и данас, лишене одређених права које мушкарци имају. Права жена су права које дете женског пола по рођењу стиче. У зависности од државе, негде су она институционализована или осигурана законима, а негде су потиснута и игнорисана. Ова права односе се првенствено на право гласа, на телесни интегритет и аутономију, на образовање, на рад, на једнаке плате, право на имовину...

 

Кроз историју

У давним временима старог Рима, Грчке и Кине друштво је било патријархално. То је значило да је отац друштва и породице био мушкарац. За жене такав модел друштва је од ње очекивао да роди дете и да се оствари као мајка без обзира на њене жеље, на друге обавезе, а ни права није имала. Сматране су особама које су задужене за продужење врсте. Она је била власништво мушкарца и  биле су по правима изједначене са децом или са оболелим особама које су као такве неспособне за рад.

У старом Египту жене су имале већа права – одобравало им се право на рад, право на сопствену имовину и на пословну способност, али никада нису могле да имају титулу врховног владара.

Тек средином 19. века, а највише током 20. века почела је борба за женска права. Та борба траје и данас. Сведоци смо закона који се доносе широм света у 21. веку, веку напретка и развоја, а који деградирају жене у сваком њиховом егзистенцијалном смислу.  Доношење срамотних закона у наводно развијеним земљама, који женама одузимају права на рад, на образовање и на њихову аутономију сопственог тела, враћају друштво у време средњег века.

 

У Србији

Важно је знати каква су права жена у Србији. Уставом Републике Србије, донетим тек 2006. године загарантована је родна равноправност, а општи Закон о дискриминацији усвојен је тек 2009. године.  Ова права забрањују дискриминацију на основу пола приликом запошљавања и постоји још низ закона који та права регулишу. Упркос тим законима, жене имају ниже плате него мушкарци, женама се при запошљавању постављају интимна питања и све је мањи проценат жена на ,,високим" позицијама. Србија је као држава потписница још низа закона и декларација која регулишу права жена. Закони се непрестано мењају и надопуњавају. Остаје питање да ли друштво заиста поштује те законе и да ли се жене у Србији у 21. веку осећају поштовано.

Феминизам

У оквиру приче о женским правима незаобилазно је споменути збир друштвених покрета и идеологије под називом феминизам. Овај покрет се првенствено бави одбраном женских права у свакој сфери живота и сматра да је патријархат начин угњетавања жена. Феминистички покрети настају почетком 20. века, а трају и данас.

 

Права жена су права која ће се развијати онако како се друштво буде развијало, те ће се у складу са тиме и одређени закони доносити у Србији и у свету. Како ће она изгледати у неким наредним годинама остаје да видимо и да њима сведочимо.

Текст: Александра Младеновић

Фотографије: unsplash.com

 

 

 

 

Leave a comment