Потребна особа за позицију Асистент директора – пословни секретар

Да ли те занима овај посао?

 

 

 

 

Услови:

 • Пожељно познавање Закона о приватном обезбеђењу
 • Образовање: IV или VI степен стручне спреме, односно ССС или ВС, друштвеног или природног смера
 • Рад на рачунару: Одлично познавање рада на рачунару
 • Страни језици: Енглески језик – одлично знање
 • Искуство: Минимум 1 година искуства на пословима пословног секретара

Опис послова:

 • Пружа административну и техничку подршку Директору Друштва
 • Води деловодник Друштва
 • Прима странке и заказује састанке
 • Комуницира са запосленима – идентификује проблеме и у складу са тим усмерава позиве лицу одговорном за решавање проблема у надлежном сектору или служби
 • Шаље документацију корисницима услуга и архивира комплетну уговорну документацију

Врши општу кореспонденцију која обухвата:

 • Електронску комуникацију – прима и дистрибуира до назначених лица, припрема и шаље одговоре
 • Организацију пријема, отпреме и завођења поште

Извор: Стартуј 

Leave a comment