Факултет политичких наука у Београду организује мастер студије на студијском програму “Мастер студије новинарства”.

Програм траје једну годину и има 60 ЕСПБ бодова.

Да ли те занимају студије новинарства?

Услови за упис
У прву годину студијских програма мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и друге факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању. У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши 300 ЕСПБ на Факултету политичких наука и других факултета утврђених студијским програмом за који се пријављују.

Структура студијског програма
У првом семестру студенти полажу два обавезна предмета који носе по 6 ЕСПБ. Студенти бирају 3 предмета из изборног блока 1, од укунпо 4 изборна предмета, који носе по 6 ЕСПБ. У другом семестру студенти бирају један предмет између два обавезна предмета, који носи 6 ЕСПБ. Студенти бирају два предмета из изборног блока 2, од укупно 4 изборна предмета, који носе по 6 ЕСПБ. Студенти израђују завршни рад који носи 10 ЕСПБ. По завршетку студија студенти бране завршни рад који носи 2 ЕСПБ.

Погледај овде  – Наставни план и програм

Извор: Стартуј

Leave a comment