АЛМЕX д.о.о. Панчево расписује конкурс за следеће радно место за потребе Нове фарме свиња у Црепаји која је једна од најсавременијих на Балкану, уређена по данском систему, са најсавременијом опремом за рад и софистицираним програмом управљања потребан је: Ветеринарско – пољопривредни техничар више извршилаца, Панчево- Црепаја

Да ли ћеш се пријавити на конкурс?

Опис посла:

 • Свакодневно контролише здравствено стање свиња
 • Обавља превентивни третман животиња у складу са програмима превентиве
 • Оболеле животиње лечи према инструкцијама ветеринара
 • Води рачуна о хигијени и микроклимату у објектима
 • Организује и спроводи егализацију легала у прасилишту и класирање прасади у одгоју
 • Организује и спроводи издвајање болесне прасади и свиња
 • Контролише и спроводи мере биосигурности на фарми
 • Спроводи вештачко осемењавање крмача и назимица
 • Контролише и спроводи исхрану и напајање свиња
 • Брине о техничкој исправности и хигијени опреме са којом ради
 • Примењује правила безбедног рада, заштите здравља запослених и правила заштите од пожара
 • Примењује правила заштите животне средине

Услови за кандидате:

 • Са или без радног искуства
 • IV степен стручне спреме
 • Рад се обавља у три смене
 • Поседовање возачке дозволе Б категорије

Извор: Стартуј

Leave a comment