Услед повећања обима посла потребан нам је: Дипломирани хемичар.

Потребан дипломирани хемичар

Задаци:

  • анализа и контрола квалитета уља
  • поседовање сертификата саветника за хемикалије и одлагање отпада
  • контрола квалитета улазних сировина
  • руковање и одржавање лабораторијске апаратуре
  • вођење лабораторијског дневника и писање дневних извештаја
  • вођење евиденције о стању готових производа

Услови:

  • завршен факултет VII/1
  • пожељно искуство у раду хемијске контроле квалитета

Кандидатима нудимо:

  • ангажовање на дужи временски период
  • редовна примања

Извор: Стартуј

Leave a comment