Департман за архитектуру и урбанизам има модеран и отворен наставни план и програм, у јединству теорије и праксе, локалних утицаја и светских трендова, базиран на комбинацији архитектуре као уметности и као грађене средине од великог социјалног, економског, техничког, културног и развојног значаја.

Да ли те занима посао архитекте?

Докторске академске студије Архитектуре трају три године. Након завршетка докторских студија студент стиче звање доктор наука архитектуре.

Студенти стичу компетенције за високо квалитетан и самосталан научно-истраживачки рад, критичко процењивање других и вођење оригиналних научних истраживања која омогућавају развој нових технологија и доприносе општем развоју друштва.

Кроз бројне семинаре, симпозијуме, конгресе, конкурсе, изложбе и спортске сусрете студенти стичу додатна знања из ове области као и познанства и контакте са колегама из других средина, размењују се искуства и процењују појединачне и колективне позиције у окружењу.

Погледајте наставни план и распоред предмета по семестрима и годинама студија.

Извор: Стартуј

 

Leave a comment