Универзитет уметности у Београду организује програм мастер студија Теорија уметности и медија. На овај програм се може уписати до 10 студената (минимум 5 уписаних од тога 1 буџетски), програм се изводи на српском језику.

Завршетком овог студијског програма стиче се 60 ЕСПБ.

Да ли те занимају студије?

Циљ
Завршетком једногодишњег студијског програма Теорија уметности и медија студент стиче академски назив мастер теоретичар – уметност и медији и оспособљен је за научни теоријски, истраживачки и педагошки професионални рад у областима односа појединачних уметничких дисциплина, нових уметничких дисциплина као и медија и културе.

Више информација о студијском програму можете пронаћи овде.

Услови за упис
Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили:

четворогодишње академске основне студије, односно који су стекли 240 ЕСПБ;
основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (2005)
доказ о знању енглеског језика само за упис на мастер програм Културна политика и менаџмент.

Конкурс за упис
Конкурс за упис на студије за школску 2021/22. можете пронаћи овде.

Извор: Стартуј

Leave a comment