Фондација „За српски народ и државу“ из Београда расписује Јавни конкурс за Годишњу студентску награду за најбољи есеј. Циљ конкурса јесте да се студенти из Србије подстакну на креативно и критичко промишљање тема из области међународног права и управљања кризним ситуацијама.

КОНКУРС ЗА ГОДИШЊУ СТУДЕНТСКУ НАГРАДУ

Теме конкурса
Теме овогодишњег конкурса су:

 • „Међународно право и међународна правда“.
 • „Управљање кризама – изазови за стабилност државе“.

Награде
За најбоља три рада обезбеђене су новчане награде:

И

 • I место (170.000,00 РСД);
 • II  место (100.000,00 РСД);
 • III место (70.000,00 РСД).

Услови за пријаву на конкурс

 • Право учешћа на конкурсу имају студенти свих факултета друштвено-хуманистичких наука на основним и мастер академским студијама из Републике Србије.

Пратећа документација
Потребна пратећа документација која се доставља уз есеј:

 • Образац 1
 • Образац 2
 • Фотокопија личне карте или пасоша (извод из читача) студента;
 • Уверење о студирању
 • Правила за израду есеја

Приликом израде есеја, неопходно је испунити следећа правила:

 • Есеј мора да буде израђен у Microsoft Office Word-u, font Times New Roman, величина фонта 12, параграф подешен са обе стране (Justified), проред између
  редова 1.15;
 • Есеј не сме да буде јавно објављиван до завршетка конкурса;
 • Есеј мора да садржи максимално до 3.000 речи;
 • Есеј мора да буде теоријски утемељен.

Рок за пријаву на конкурс

 • Есеј са пратећом документацијом послати електронским путем, најкасније до 10. јуна 2022. године на мејл office@fondacijasnd.rs. Пријаве радова након назначеног датума неће бити разматране.

Процес селекције

 • Најбољи есеји биће одабрани од стране чланова стручног жирија. Ранг листа биће објављена 25. јуна 2022. године, на сајту Фондације „За српски народ и државу“ на веб адреси https://fondacijasnd.rs/.

Чланови жирија

 • Жика Бујуклић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду;
 • др Бранко Ракић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду;
 • др Милица Весковић Анђелковић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Београду;
 • Иван Мркић
 • Зоран Миливојевић, дипломата

Извор: Стартуј 

Leave a comment