Докторске студије Мехатроника трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија студент стиче звање доктор наука мехатронике.

Да ли те занимају докторске студије?

 

 

 

 

Погледајте наставни план и распоред предмета по семестрима и годинама студија. Уколико те занимају докторске студије мехатронике, ово је права прилика за твоје образовање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 6

Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133

Жиро-рачун: 840-1710666-12

e-mail: studsluzba@uns.ac.rs

www.ftn.uns.ac.rs

Извор: Стартуј 

Leave a comment