Докторске студије Мехатроника трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер студија (вреде 180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија студент стиче звање доктор наука мехатронике.

Да ли те занимају студије мехатронике?

Погледајте наставни план и распоред предмета по семестрима и годинама студија.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 6

Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133

Жиро-рачун: 840-1710666-12

e-mail: studsluzba@uns.ac.rs

www.ftn.uns.ac.rs

Шеф студентске службе: 021/485-2222

Референт за докторске студије: 021/485-2208; 485-2209

Маркетинг: 021/459-141; 485-2061

Извор: Стартуј

 

Leave a comment