Учитељски факултет Универзитета у Београду организује мастер студије на студијском програму Мастер учитељ, који траје годину дана и има 60 ЕСПБ.

Да ли те занима усавршавање?

Завршетком овог студијског програма стиче се стручни академски/научни назив: Мастер учитељ.

Услови за упис

На студијски програм мастер академских студија које организује Факултет, могу се уписати кандидати под следећим условима:

  • кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова на Учитељском факултету Универзитета у Београду.
  • кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова на учитељским/педагошким факултетима ван Универзитета у Београду, чији је оснивач Република Србија.
  • кандидати који су претходно остварили обим основним академских студија од 240 ЕСПБ бодова на студијама које нису као одговарајуће утврђене студијских програмом, под условом да положе диференцијалне испите. Садржај и обим диференцијалних испита, као и састав испитне комисије одређује Наставно научно веће на предлог катедре.
    кандидати који су претходно остварили обим академских студија од 300 ЕСПБ бодова који се остварују интегрисано у оквиру основних и мастер студија које нису као одговарајуће утврђене студијским програмом, под условом да положе диференцијалне испите.

Извор: Стартуј 

Leave a comment