Универзитет уметности у Београду организује програм докторских студија Вишемедијска уметност.

На овај програм се може уписати до 10 студената (минимум 4 ), програм се изводи на српском језику.

Завршетком овог студијског програма стиче се 180 ЕСПБ.

Фото: Јелена Ивановић
Да ли те занимају студије?

Циљ
Студијски програм Вишемедијска уметност је усмерен на самосталан интердисциплинарни уметничко истраживачки рад и изучавање теорије и модела вишемедијске уметности. Након завршених докторских студија и одбрањеног докторског уметничког пројекта, од студента се очекује да буде способан за самосталан интердисциплинарни истраживачки рад у области уметности, надградњу и усавршавање индивидуалне уметничке праксе као и за бављење специфичнним областима теоријско-практичног рада у вишемедијској уметности, образовању, медијима и култури.

Више информација о студијском програму можете пронаћи овде.

Услови за упис

Докторске уметничке студије могу уписати кандидати који су завршили:

Мастер уметничке академске студије или мастер академске студије у области архитектуре, односно стекли 300 ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и најмање оценом 9 из дипломског рада.
Основне уметничке студије или основне студије архитектуре по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и најмање оценом 9 из дипломског рада.
Магистарске уметничке студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.
Изузетно, лица која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске академске уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из дипломског/завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Конкурс за упис
Конкурс за упис на студије за школску 2021/22. можете пронаћи овде.

Извор: Стартуј

Leave a comment