Moravka Pro d.o.o. је прехрамбена индустрија са дугогодишњим пословањем у области производње прехрамбених производа. За будући развој, ширење производног погона и асортимана расписује конкурс за више извршилаца за радна места: ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР

Лесковац

Да ли ћеш конкурисати?

За обављање овог посла потребне су следеће квалификације и особине:

  • Виша или висока стручна спрема
  • Пожељно радно искуство у индустрији
  • Решавање електро кварова на машинама и опреми
  • Врши контролу текућег одржавања инсталација на машинама
  • Учествовање у модернизацији опреме на машинама, писање програма, повезивања и пуштање у рад
  • Активно учествује у штеловању линија и надгледа рад истих

Извор: Стартуј 

Leave a comment