Наша установа је верификована од стране Министарства просвете, омладине и спорта. Програм вртића је намењен деци узраста од 01 до 07 година живота. Рад је организован у сменама радним данима у радно време установе које је од 07:00 до 18:00 часова.

Да ли те занима посао у медицинској струци?

Услови: Средње образовање у трајању 4 године – медицинска школа смер медицинска сестра васпитач или завршене основне струковне студије у трогодишњем трајању за стицање звања струковна медицинска сестра васпитач

Радни однос се заснива на пуно радно време од 8 часова дневно а 40 недељно, а уколико су испуњени сви критеријуми постоји могућност запослења на неодређено. Висина зараде је у распону од 55.000,00 – 60.000,00 рсд, а обезбеђена је исхрана запосленог у Установи. У нашој установи постоји могућност да се запослени професионално усавршавају у младом и динамичном колективу.

Кандидати треба да приложе: 

1. Биографију (CV)

Пријаве слати електронским путем.

Контакт особа: директор ППУ „Фантазија” Мирјана Мрђић Вукадиновић.

Контактирамо искључиво кандидате који испуњавају све наведене критеријуме.

Извор: Стартуј 

Leave a comment