Робни или услужни жиг заправо је назив за оно што у свакодневном говору људи називају маркама. Марке имају велику привредну вредност за компаније које су заштитиле своја права, а имају и значајну улогу код потрошача стварајући свест која роба поседује одређени квалитет који они траже и препознају на тржишту. 

извор: unsplash.com

На тржишту се као потрошачи стално суочавамо са изборима. Нама делује да је сасвим једноставно отићи у куповину и купити неки производ, нарочито уколико знамо шта желимо или шта купујемо. Међутим, за привредне субјекте сам чин продаје није једноставан, они улажу значајне напоре како би своју робу одликовали квалитетом и учинили је различитом од других роба. Самим тим они утичу на психу потрошача и наводе их на избор баш њихове робе. Робна или услужна марка није само синоним за квалитет и производ који је скупоцен и који сви желе да имају. Робна или услужна марка је заправо право на жиг из права индустријске својине који привредни субјекти настоје да заштите. Поред тога што им право на жиг даје предност на тржишту, жиг уз адекватну заштиту постаје значајна економска вредност која сачињава део имовине неког привредног субјекта.

извор: unsplash.com

ШТА ЈЕ РОБНИ ИЛИ УСЛУЖНИ ЗНАК?

Робни или услужни знак је онај знак који је подобан за разликовање роба и услуга на тржишту. Робни знак се односи на робу, уобичајене производе које купујемо, а услужни знак се односи на услуге, односно терцијални сектор. Услуге представљају нематеријализована добра, односно добра која задовољавају наше потребе, али нису видљиве и опипљиве. Услуге су, рецимо, услуге угоститељских објеката. У праву индустријске својине, грани права која регулише интелектуална добра  у привреди, робни и услужни знакови су предмет заштите права на жиг.

Основна функција робних и услужних знакова јесте функција разликовања услуга и роба једног привредног субјекта од других привредних субјеката. Такође, ту је функција указивања на порекло робе или услуге, односно ко је пружалац робе или услуге коју конзумирамо. Робни и услужни знакови пружају константност квалитета, дакле гаранцију да нека роба или услуга има константан интензитет квалитета који се не мења, а и од значаја су за рекламирање привредног субјекта.

Робни или услужнизнакзаправо је оно што у свакодневном говору зовемо бренд или марка. Потреба за брендирањем производа постоји зато што она даје позитивне ефекте учесницима на тржишту. Потрошачи везују одређени знак за одређену робу и њен квалитет. Уколико буду задовољни том робом, они ће знак поистоветити са позитивним искуством који су имали приликом њене конзумације, па ће их то нагињати да поново купе ту робу. Знак по којој ће та роба бити препознатљива доприносиће њеној реклами, па инспирисани рекламом и искуством потрошача, и други потрошачи ће желети да имају такву робу. Тиме привредни субјекти стичу пословну репутацију, увећавају своје богатство и вредност своје имовине. А сам знак постаје део имовине привредног субјекта који може вредети и по неколико стотина милијарди долара.

Заштита робних и услужних  знакова јесте обавеза привредних субјеката који су стекли право на жиг. А обавеза је и њихово стално праћење стања на тржишту и реаговања ако неко други искористи њихов знак у смислу да заштићеним знаком обележава друге робе и услуге.

извор: unsplash.com

ПРЕДНОСТИ РОБНИХ И УСЛУЖНИХ ЗНАКОВА 

Обележавање роба или услуга има својих предности. Пре свега, то је функција разликовања роба и услуга које су одређеног квалитета који пружају потрошачу осећај задовољства и пријатног искуства. Таквим знаком у психи потрошача се одређен квалитет и задовољство везују за робу која је обележана препознатљивим знаком. На тај начин потрошач ће запамтити тај знак и поново куповати робу, или плаћати услугу која га подсећа на пријатан осећај који има при њиховом конзумирању. У психологији, а и у животу, неминовна је ствар да боље памтимо оно што смо обележили тако да се разликује од масе података и ствари које свакодневно виђамо, потребно је обележавање и аутентичност.

Све ово је значајно јер се смањује време које потрошач губи у избору производа које жели да набави. У свему томе треба имати у виду да се потрошач јавља као учесник на тржишту који има посебна права која му се гарантују о чему више видети у тексту http://omladinskenovine.rs/2021/09/29/prava-potrosaca/. Тржиште је велико, потрошачи морају да бирају између великог броја привредних субјеката на тај начин што треба да одлучи који производ је њему одговарајући. Такође, у тржишној утакмици омогућава привредним субјектима да се истакну у мору учесника на тржишту и да остваре успех на истом. Економски ефекти које привредни субјекти имају од оваквог приступа су значајни. Ово подстиче и  креативност, јер се стварају и штите знаци на  иновативним и модернијим производима ( нешто о томе на следећем линку http://omladinskenovine.rs/2021/08/23/eko-kozmetika-potraga-za-zdravom-alternativom/.

извор: unsplash.com

МАНЕ РОБНИХ И УСЛУЖНИХ ЗНАКОВА

Робни и услужни знакови имају својих мана. Такве мане, као и предности, првенствено су психолошког карактера. Многи људи желе управо гардеробу обележену одређеним знаком, што ствара комплексе и незадовољство код потрошача зато што не могу сви да носе маркирану одређену. Ово из разлога што су производи заштићени знаком правно заштићени, произвођачи у њих доста улажу, те су они на тржишту скупи. Уместо да се сви разликујемо и имамо нешто своје препознатљиво доста нас остаје некреативно и површно немајући других жеља осим да носимо гардеробу са исписаним натписом. Практично плаћамо име, знак, а не производ. Некада то и нису производи који нама најбоље стоје или који су по нашем укусу, али опет ми смо убеђени да је то баш оно што желимо и што нам треба јер носи знак који је симбол који не може свако себи да приушти. А на неке основне савете како да се придржавате бонтона у одевању за неке прилике, а да ипак останете препознатљиви, можете пронаћи на једном од текстова на нашем сајту http://omladinskenovine.rs/2021/08/23/modna-pravila-koja-treba-svi-da-znamo/.

Исто важи и за услуге. Иако доноси позитивне ефекте, жиг утиче да расте пословна репутација привредних субјеката и вредност добара и услуга које пружају. На тај начин жиг често утиче на стварање неједнакости, подељености на класе, на површност људи и на изазивање зависти.

извор: usplash.com

ШТА НА КРАЈУ ТРЕБА РЕЋИ?

У привредном промету разликовање роба и услуга, њихово обележавање, јесте неопходно у данашњем развијеном тржишту. За привредне субјекте представља значајан економски ефекат када од тог знака могу стећи додатну вредност и предност на тржишту. Међутим, то некад може отићи предалеко, нарочито код оних који своје право на знак толико заштите тако да стекну монопол на тржишту те не постоји адекватна конкуренција која им може парирати.

Такође, на људе то може имати негативан ефекат тако што се роба одређеног знака или услуга везује за материјални статус што све резултира тиме да се ствара надметање, стварање лошег система вредности и незадовољства. Тако да је у случају робних и услужних знакова најбоље настојати да се искористе и комбинују њихове предности, или пак, да потрошачи са више свести приступају тржишту роба и услуга, те да буду свесни и користи и недостатака које у овој области постоје.

 

Александра Секулић

Leave a comment