Припремна настава је намењена свим ученицима који за пријемни испит на факултете у Србији полажу тест из биологије и обухвата садржаје који су обрађени у гимназијским уџбеницима биологије за природно-математички смер.

Да ли си заинтересован за бесплатне припреме?

Желимо да припремимо будуће студенте, не само за полагање пријемног испита, већ и за савладавање наставе из биологије и/или биологији сродних предмета на студијама. Настава је организована по целинама које су обрађиване у оквиру предмета биологија од првог до четвртог разреда Гимназије природно-математичког смера. Сваку од области презентују наставници и сарадници Департмана за биологију и екологију уз савремени приступ настави.

Настава ће бити организована у периоду од 22. јануара до 25. јуна 2022. године, суботом од 11 сати, преко онлајн платформе.

Пријава је обавезна, траје до 17. јануара 2022, а формулар који треба испунити је на сајту департмана.

По завршетку предавања из појединих области, биће организовано тестирање, анализа теста и израда „мапа ума“ које ће полазницима олакшати понављање обрађеног градива. Такође, по завршетку читавог циклуса припреме, уз поштовање прописаних епидемиолошких мера, биће организовано завршно тестирање, тзв. ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ.

Припремна настава је БЕСПЛАТНА, а од полазника се очекује да имају уџбенике из којих се настава изводи, свеске и прибор за писање као и приступ интернету одговарајућег квалитета.

Природно-математички факултет сваке године организује БЕСПЛАТНЕ ПРИПРЕМЕ и из ХЕМИЈЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, МАТЕМАТИКЕ и ИНФОРМАТИКЕ, а оне почињу у фебруару 2022.

Leave a comment