ДБА д.о.о. је компанија са традицијом од 15 година. Ангажовани смо на низу пројеката у Србији и региону на којима обављамо активности из домена пројектовања, пројект менаџмента и стручног надзора. Исто тако, повремено и за проверене реномиране клијенте изводимо радове или преузимамо улогу руководиоца пројекта у домену реализације.

Потребан архитекта приправник

 

 

 

 

 

 

Опис посла:

  • Потребан архитекта приправник
  • Израда пројеката за разне типологије објеката високоградње, пројеката партерног уређења и пројеката ентеријера.
  • Учешће у раду тимова на великим мултидисциплинарним пројектима.

Услови:

  • VII степен стручне спреме.
  • Кандидати са завршеним обавезама на факултету
  • Одлично познавање рада на рачунару, а пре свега добро познавање МC Office пакета, рутински рад у AutoCAD-у, пожељно познавање рада у BIM окружењу и REVIT-у

Извор: Стартуј

Leave a comment