Удружење Prevent жели да ангажује младе, мотивисане, проактивне, отворене особе за рад са осетљивим друштвеним групама.
Удружење Prevent позива младе да се укључе у рад организације и буду део нове генерације теренских радника који ће утицати на друштвене и социјалне промене у Новом Саду и шире.

Да ли си заинтересован?

Prevent је удружење грађана које постоји од 2004. године са седиштем у Новом Саду. Има богато искуство у домену рада на проблемима зависности, ХИВ инфекције, полних болести као и у раду са посебно осетљивим групама становништва као што су млади, корисници дрога и сексуалне раднице. Активности се спроводе кроз едукацију, тренинге, радионице, јавне акције, теренски рад, путем електронских и штампаних материјала, медија, друштвених мрежа, забавних, спортских, културних садржаја, али и кроз учешће у креирању јавних политика на свим нивоима.
Особе које прођу обуку ће бити укључене у рад целе организације, а првенствено као теренски радници/це у досезању корисника дрога и сексуалних радница у Новом Саду.
Особе које користе дроге или се баве продајом сексуалних услуга су у сукобу са законом, али су истовремено рањиве, стигматизоване, дискриминисане и одбачене од друштва укључујући и институције система. Због страха од дискриминације, хапшења и незнања ретко се обраћају институцијама. Једним делом су интерно расељена лица са КиМ, често немају документа, правно су невидљиви, а постоје и случајеви особа које немају ЈМБГ. Методологија рада која се примењује у приступу овим популацијама је смањење штете, што значи да се кроз рад са овим популацијама смањује штета која може настати по њих саме, њихову околину и целокупно друштво кроз оснаживање, повећање знања и доступности услуга, како би ове особе имале бољи и безбеднији живот.
Тренинг теренских радника/ца обухвата следеће теме: болести зависности, смањење штете, превенција, психоактивне супстанце, полно преносиве и крвљу преносиве инфекције, добровољно, поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ, дискриминација, неформално образовање, теренски рад, омладински рад, комуникација и етички кодекс. Кроз тренинг волонтери ће стећи знање и вештине за теренски рад са популацијама под повећаним ризиком за добијање ХИВ-а, али и друге корисне животне вештине и знања. Од теренских радника/ца се очекује посвећен и одговоран рад, присуство састанцима једном недељно, посете терену једном недељно и активно учествовање у свим видовима комуникације са организацијом (маил / телефонски позиви…). Особе које прођу тренинг ће моћи да се ангажују и на другим активностима удружења.

Ко би требало да се пријави?

  • Младе пунолетне особе (од 18 до 30 година);
  • Снажно мотивисане, одговорне и посвећене особе;
  • Особе са довољно слободног времена које су спремне да волонтирају у наредне 2 године;
  • Особе отворених ставова како према поменутим циљним групама, тако и према и другим осетљивим групама;
  • Самоиницијативне, креативне и предузимљиве особе;
  • Особе које имају приступ интернету и активно користе компјутер, маил, социјалне мреже;
  • Особе које желе нови круг пријатеља, добро дружење, путовања;

Сви заинтересовани могу да се пријаве попуњавањем ФОРМУЛАРА на Превентовом сајту најкасније до 1. децембра 2021. године.
Сви пријављени који испуњавају основне услове биће позвани на интервју. Предност ће имати студенти/киње медицине, социјалног рада, психологије, педагогије, специјалне рехабилитације и сродних наука. Након одабира кандидата/киња биће одржана шестодневна обука. Након обуке ће уследити тест провере знања. Особама које положе тест биће понуђен даљи ангажман у удружењу. Након положеног теста следи пракса, а потом и супервизија након које је могућ самосталан рад у складу са планом активности.
Обука за теренске раднике/це спроводи се у оквиру пројеката који финансира Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада – Канцеларија за младе.
Више о Удружењу Превент можете сазнати на: http://prevent.co.rs/

За сва додатна питања можете контактирати Удружење Prevent на:
Тел: 060 688 90 90
Mail: udruzenjeprevent@gmail.com

Leave a comment