Природно-математички и Медицински факултет, Универзитета у Новом Саду, пре два месеца привели су крају рад на Ерасмус+ пројекту који се бавио развојем нових наставних планова и програма у оквиру репродуктивне биологије, асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине у Србији. Пројекат је почео 2017. године, буџет је био близу 900 хиљада еура, а од стране EACEA (European Education and Culture Executive Agency) оцењен са највишом оценом.

Усавршавање репродуктивних технологија

Током трајања пројекта радило се на унапређењу мастер студијског програма из Репродуктивне биологије на Универзитету у Новом Саду који заједно реализују Природно-математички факултет и Медицински факултет. Формирани су нови студијски програми на Универзитету у Београду Ветеринарском факултету – Академска специјализација из анималне репродуктивне биотехнологије и на Универзитету у Крагујевцу Факултету медицинских наука – мастер академски студијски програм Регенеративна медицина. Такође, формирани су курсеви целоживотног учења за репродуктивне биологе-ембриологе и ветеринаре и утврђена је сарадња између три Универзитета која омогућава размену наставног кадра у оквиру наведених студијских програма. Набављена је нова, савремена опрема на сва три Универзитета.

Подсећамо, мастер из Репродуктивне биологије постоји од 2012. године на Департману за биологију и екологију, ПМФ-а и оспособљава стручњаке из области репродуктивне биологије за рад у лабораторијама за асистирану репродукцију у оквиру тима за биомедицински потпомогнуто оплођење.

Leave a comment