Адвокатској канцеларији потребан: Адвокатски приправник / приправница.

Да ли те занима рад у адвокатури?

Оријентисани ка привредном, имовинском и облигационом праву.

Услови:

  • Завршен правни факултет (основне студије).
  • Предност: поседовање возачке дозволе.
  • Спремност за тимски рад, учење и залагање.
  • Висока мотивисаност за обављање приправничког стажа у адвокатској канцеларији

Адвокатска канцеларија нуди:

  • Практично обучавање приправника, оспособљавање за полагање правосудног испита, и пружање широког знања из области права.
    Приправнички стаж је плаћен.

Извор: Стартуј 

Leave a comment