Школа за заштиту животне средине, 24. Water Workshop, под називом “КВАЛИТЕТ ВОДА” – 8 – 10. септембра 2021. године на Природно-математичком факултету, Трг Доситеј Обрадовића 4.

Организатори: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за унапређење и заштиту животне средине »Нови Сад«, Фондација »Доцент др Милена Далмација«.

Свечано отварање – 8. септембар у 10.00h

Рамбо на ПМФ-у

 

 

 

 

Школа за заштиту животне средине, 24. Water Workshop, под називом “КВАЛИТЕТ ВОДА” – 8 – 10. септембра 2021. године на Природно-математичком факултету, Трг Доситеј Обрадовића 4.

Организатори: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за унапређење и заштиту животне средине »Нови Сад«, Фондација »Доцент др Милена Далмација«.

Свечано отварање – 8. септембар у 10.00h

Корак даље ка одговорном друштву – наука и струка за бољи квалитет вода

Централне теме овогодишњег Water Workshop-а: Заштита вода у светлу Coronavirus пандемије; Будућност одговорног друштва: Унапређени оксидациони процеси у третману вода, WasteWaterForce Форум: Отпадне воде – циљеви и перспективе, Приоритети у управљању отпадним водама. Такође, биће организована и панел дискусија на тему “Значај и утицај научних истраживања на политике заштите животне средине” као део реализације пројекта WasteWaterForce финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије.

Посебно занимљив округли сто организује Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине и Фондација „др Милена Далмација”- Значај студија заштите животне средине у заштити вода. У оквиру овог округлог стола студенти основних, мастер и докторских студија имају могућност да представе своје радове са темама из области заштите животне средине, а ове године долазе врло занимљиви гости: Рамбо Амадеус, Андреј Јосифовски и представници Центра за промоцију науке-ЦПН.

Зашто су изабране наведене теме? Успостављање контроле кретања и присуства вируса САС-Coronavirus-2 у ланцу од отпадне воде, преко реципијента до воде за пиће и човека као крајњег потрошача један је од најважнијих циљева коме нaучна заједница треба да тежи данас. Примена Високо конкурентних технологија пречишћавања отпадне воде важна је у том смислу али и у смислу уклањања свих материја које се у отпадним водама могу наћи као последица живљења савременог човека. Такође, управљање отпадним водама захтева холистички приступ који за циљ има сагледавање отпадних вода не као отпада који треба одложити, већ као ресурса који се не троши, и чије правилно управљање доприноси здрављу људи, сигурности воде и хране, приступу енергији и заштити животне средине. При изградњи следеће генерације постројења за пречишћавање отпадних вода у Србији потребно је узети у разматрање новије, доказане технологије и иновације у сектору вода, о чему ће бити речи у програму .

Leave a comment