24. Water Workshop – “КВАЛИТЕТ ВОДА”

Свечано отварање – 8. септембар у 10.00h (амфитеатар „Михајло Пупин“)

Септембар на ПМФ

 

 

 

 

Корак даље ка одговорном друштву – наука и струка за бољи квалитет вода

Централне теме овогодишњег Water Workshop-а: Заштита вода у светлу Covid-19 пандемије; Будућност одговорног друштва: Унапређени оксидациони процеси у третману вода, WasteWaterForce Форум: Отпадне воде – циљеви и перспективе, Приоритети у управљању отпадним водама. Такође, биће организована и панел дискусија на тему “Значај и утицај научних истраживања на политике заштите животне средине” као део реализације пројекта WasteWaterForce финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије.

Посебно занимљив округли сто организује Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине и Фондација „др Милена Далмација”- Значај студија заштите животне средине у заштити вода. У оквиру овог округлог стола студенти основних, мастер и докторских студија имају могућност да представе своје радове са темама из области заштите животне средине, а ове године долазе врло занимљиви гости: Рамбо Амадеус, Андреј Јосифовски и представници Центра за промоцију науке-ЦПН.

Имамо још један догађај у септембру на ПМФ-у!

Департман за географију, туризам и хотелијрство организује 5. СРПСКИ КОНГРЕС ГЕОГРАФА, 9 – 11. септембар 2021.

Свечано отварање 9. септембар у 10h (амфитеатар „Михајло Пупин“).

Пети српски конгрес географа – „Иновативни приступ и перспективе примењене географије“, посвећен је примењеној, или апликативној географији. Неке географске дисциплине дају приоритет сазнањима која се могу применити у решавању хитних проблема у друштву, што је приметно у областима климатских промена, заштите животне средине, демографије, туризма, урбаног и регионалног планирања.

Изабери догађај који ћеш посетити у септембру на ПМФ-у!

 

Leave a comment