Колико је важна финансијска писменост

ФИНАНСИЈСКА ПИСМЕНОСТ И ЗАШТО НАМ ЈЕ ОНА ВАЖНА

Некада није важно само колико ћемо новца зарадити, већ је још важније како ћемо њиме управљати.

извор: mladibl.com

Кроз развој друштва, људи су постали свесни да није довољно само зарадити и тако обезбедити егзистенцију, а исто тако није довољно ни само „обрнути“ новац, већ је важно знати како њиме управљати или располагати. Због тога расте свест и потреба за финансијским описмењивањем становништва. Финансијска писменост подразумева да један човек овлада вештином разумевања функционисања тока новца, да уз помоћ ње зна где да до новца дође, на који начин да га потроши и како да га уложи. Финасијска писменост је појам који полази од финансијске интелигенције. Интелигенција подразумева брзу способност сналажења у датим ситуацијама. Исто тако, финансијска писменост подразумева способност сналажења са новцем.

извор: evropanadlanu.info

ПОТРЕБА ЗА ФИНАНСИЈСКОМ ПИСМЕНОШЋУ

Да бисмо опстали кроз живот, неопходно нам је да зарађујемо, односно да радимо како бисмо стекли новац који ћемо употреби зарад задовољавања својих потреба. Новац се често интуитивно зарађује, као што неке животиње имају интуитивни осећај да иду у лов у потрази за храном. Људи раде и зарађују како би користили новац у своје сврхе, а да при томе не размишљају о томе шта је новац и како он функционише.

Како би задовољили све потребе, којих у савременом свету има све више, посежу за кредитима и позајмицама, како би надоместили оно што не могу да остваре својом зарадом, а и остварили све оно што им је неопходно. При свему томе, људи самостално бирају банке, врсту кредита, неке друге кредиторе. Расте и свест о ризицима и о потреби да се они осигурају, па људи свој живот или имовину осигуравају у одређеним осигуравајућим кућама.

Поступајући на тај начин, људи нису ни свесни да, приликом неких од таквих послова, могу запасти у проблем на финансијском тржишту. Људи који закључују уговоре везане за њихове финансије, углавном нису економисти, различитог су образовног профила и не познају финансијско тржиште. Са друге стране, у банкама, осигуравајућим друштвима и другим институцијама са финансијским производима и услугама раде економисти, људи са искуством и који финансијско тржиште добро познају, те ће они настојати да уговор склопе под најбољим повољностима за своју фирму.

Важност финансијске писмености се огледа и у правилном управљању новцем. Одређеном количином новца може се некада постићи доста тога више него што ми постижемо, када имамо смисла за финансијску писменост и знамо паметно да расподелимо новац који зарађајeмо. Примењујући финансијску писменост и имајући у глави свој средњорочни план за остварење неких циљева, ми можемо и са просечном платом остварити циљева који делују немогући.

Финансијска писменост се заснива на изналажењу начина да се новац заради, на његовом управљању, на начину његовог улагања, као и на начин његове уштеде. Како би неко добро овладао овом вештином мора прецизно да раздвоји имовину од обавеза, да зна правилно да процени своју имовину, да разуме своје финансијске извештаје, да планира. Значајно је разликовати капитални добитак који се добија када се нешто купује само да би се по вишој цени продало и ток новца који подразумева редовни обрт новца. Познаваоци финансијске писмености саветују да свако научи да прави грешке са својим финансијама, јер је то прилика да следећег пута боље њима управља.

ОДЛИКЕ МИЛИОНЕРА

Финансијска интелигенција, као база финансијске писмености, често нам докаже да некада људи истог образовног нивоа и запослења постижу различите резултате. Ово из разлога што на различити начин управљају новцем. Неко за финансијко руковање има урођени дар, али како то не може имати свако, финансијска писменост омогућава да свима буде доступан паметан начин руковања новца и вештине које ће им бити значајне како њима не би могло да се манипулише.

Сматра се да људи који су зарадили доста новца и постали милионери имају неке особине које су им сродне. Пре свега, они су увек трошили више новца него што им је било на располагању. Једна од њихових заједничких особина јесте и да су имали одувек у глави дугорочан план својих активности како би зарадили више него што имају. Такође, ове особе карактерише једноставност, односно неоптерећивање статусним титулама или симболима (идеалан пример је набављање аутомобила одређене марке). Поред њихове непрестане едукације нарочито у вези трендова на тржишту, они су знали и да своје занимање изаберу паметно у складу са својом личношћу. Још једна од њихових одлика је и да су најчешће богатство стекли својим радом, а не наслеђем. Из тог разлога, без обзира на њихову финансијску стабилност, децу уче рау и одговорности, те касније њихова деца углавном постају део њиховог тима.

извор: mbs-crp.rs

КАКО СТЕЋИ ФИНАНСИЈСКУ ПИСМЕНОСТ

Иако још увек није уведен посебан вид финансијске едукације у виду предмета у школама, свест о потреби задобијања финансијске писмености је све већа. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 2020. године у оквиру Пилот пројекта „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ је објавило збирке за наставнике и радне свеске за ученике основних школа којима се шири финансијско описмењавање (више о томе на сајту finpis.mi.sanu.ac.rs).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја има и свој посебан приручник везан за финансијску писменост, а такав приручник је објављен у оквиру УНИЦЕФ-а. Такође, доступни су на интернети разни сајтови, радови у пдф формату и видео снимци који вам омогућавају да сазнате нешто више о финансијској писмености.

Финансијском писменошћу се може овладати и уз помоћ дванаестонедељног курса који организује фирма Allfinanz Beratung која послује у нашој земљи . Курс је везан за овладавање финансијске писмености након кога, онај ко изрази намеру, може да се придружи као део тима фирме на позицији финансијског саветника. Вредно је напомене да је овај курс бесплатан,а да након курса добијате сертификат који вам омогућава да радите на позицији финансијског саветника.

ФИНАНСИЈСКА ЕДУКАЦИЈА

Финансијска едукација и стицање финансијске писмености је нешто на чему сви морамо радити на појединачном нивоу. Поред тога, у друштву све више расте свест о потреби за овим видом едукације, те се отвара све више могућности како би заинтересовани проширили знања из ове области. Постоји могућност увођења посебног предмета  у основним и средњим школама у будућности.

Финансијска писменост нам говори где треба зарадити,а када зарадимо, како тиме располагати. Како бисмо овладали овом вештином, морамо да имамо дугорочне циљеве и визију, јер сам посед новца који се брзо троши није довољан.

                                              Александра Секулић

Leave a comment