Центар за геостратешка истраживања и тероризам објављује конкурс за пријем других генерација стазишта који ће током осам месеци трајања програма бити ангажовани на истраживачким и пројектним активностима организације.

Да ли сте занима стажирање?

Током периода стажирања, полазници ће добити прилику да се детаљније упознају са начином функционисања и механизмима рада организације цивилног друштва, кроз едукацију и праксу стекну релевантно радно искуство на реализацији пројеката, програма и организовања различитих догађаја. Посебан сегмент ангажовања стављен је на стицање нових знања из области безбедности, анализу и истраживање актуелних безбедносних појава. Радови који настану том приликом биће објављени на званичном сајту Центра или у штампаним публикацијама. Све услове, начин, рок пријаве и остале  детаљне информације пронађи овде.  

Извор: Стартуј 

 

Leave a comment