Познавање енглеског језика у савременом свету прерасло je из тренда у неопходну вештину.

Извор: unsplash.com

Поред тога што нам познавање овог језика омогућује доступност разних интернет платформи, олакшава размену и комуникацију са странцима, разумевање популарних филмова и серија који нису преведени, познавање овог језика је неопходно и у пословном свету.

Пословни енглески језик представља специјализацију енглеског језика, многи га називају и међународним енглеским језиком, јер управо овај део језика најзначајније поспешује међународну размену идеја, а самим тим поспешује кретање робе и капитала. На овај начин пословни енглески језик постаје један од предуслова за процес глобализације и међународног повезивања који је у свету непрестано присутан.

Сви смо свесни да пословни енглески језик није толико доступан у свакодневној размени на овом језику, па треба одговорити на питање на који начин овладати овим видом комуникације?

Извор: unsplash.com
ДОСТУПНОСТ ПОСЛОВНОГ ЕНГЛЕСКОГ У ШКОЛАМА И НА ФАКУЛТЕТИМА

Млади данас углавном своје познавање енлеског језика увежбавају и побољшавају путем интернета, гледањем филмова и серија, играњем видео-игрица. Међутим, пословни енглески језик, као и књижевни енглески језик на овај начин није доступан, осим неких серија кроз које се можда спомене неки пословни термин. Тако да на овај начин се не може ни овладати знањем пословног енглеског језика, нити се то знање може увежбавати.

Пословни енглески језик пре свега је доступан у средњим школама правног или економског смера где се, зависи од школе до школе, енглески језик учи из уџбеника где су лекције испуњенен правном и пословном терминологијом. Овај начин учења пословног енглеског језика може представљати добар темељ даљег усавршавања овог вида комуникације. Тако да, уколико је неко вољан и већ при уписивању средње школе види себе у остварењу пословне каријере, школе овог типа могу успоставити базу и основ ка његовом даљем усавршавању, како пословних вештина, тако и пословног енглеског језика.

Такође, на економским факултетима, похађање енглеског језика подразумева обраду лекција са пословном терминологијом. 

ЕДУКАЦИЈА НАКОН ШКОЛЕ И ФАКУЛТЕТА

Изучавање пословног енглеског језика на школама и факултетима представља први корак ка овладавању овим видом комуникације. Да би неко наставио да гради пословну каријеру, своје знање мора проширити својим личним интересовањем, читањем речника, претраживањем на интернету, а најбољи вид овладавања овом вештином јесте похађање курсева пословног енглеског језика.

КУРСЕВИ ПОСЛОВНОГ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Школе за учење страних језика, у оквиру своје понуде, имају и курсеве за похађање пословног енглеског језика. Тако, Академија Оксфорд у оквиру своје понуде нуди курсеве пословног енглеског језика како у групама, тако и индивидуално. Полазник овог курса прође од 40 до 50 школских часова, и за целокупни курс у трајању од четири месеца плаћа у просеку 15.000 динара када курс похађа групно, или 30.000 динара уколико курс погађа индивидуално.

У оквиру школа које у свом програму нуде свој курс спада и JCR English где се овај курс може похађати групно за 20.400 динара или индивидуално где је цена часа 1.500 динара. Похађање курса пословног енглеског језика омогућено је и преко Бизнис академије, а Британски савет (British Council) на свом сајту омогућава пријављивање за полагање Кембриџових испита пословног енглеског језика. Новосађани овакав курс могу похађати у центру страних језика Валеско, који тренутно врши упис нових чланова. 

Сајтови за бесплатно учење

Преко сајта Британског савета постоји листа сајтова на којима се могу савладати разни видови комуникације на енглеском језику, па је међу тим сајтовима и сајт Business English Website на коме се може савладати пословни енглески језик. Такође, сајт Wiso нуди сет бесплатних онлајн курсева на платформама, а међу њима су и курсеви везани за пословни енглески језик.

Као што се може приметити, за похађање ових курсева потребно је издвојити средства како бисмо стекли и савладали ове вештине. Самим похађањем и завршетком курса, полазнику је омогућен рад у иностраној компанији, али и рад у домаћим компанијама, где је због иностране сарадње и размене неопходно познавање пословног енглеског језика.

Некада није нужан курс пословног енглеског језика, нарочито ако сте њиме почели да се бавите још у школи, већ своје знање можете проширити и увежбати путем џепних приручника којих сада све више има у промету. Такође, обимнији и квалитетнији израђени речници енглеског језика садрже пословну терминологију (попут оног који издаје издавачка кућа Датастатус).

БУДУЋНОСТ ПОСЛОВНОГ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Процес глобализације све више повезује капитал и људе, те је нужно постојање језика којим би се водила пословна конверзација  и сасатављала пословна документација, а самим тим олакшала међународна размена. Свест о томе је присутна о чему сведочи све већи број курсева пословног енглеског језика, као и његово изучавање у школама и факултетима административног усмерења. Онај ко жели да оствари пословну каријеру мора, поред циља да овлада пословним вештинама, да има и циљ овладавања пословног енглеског језика, јер без тога има мало изгледа да оствари свој примарни циљ. У даљој будућности и развоју треба размишљати о већој доступности пословног енглеског језика на школама и факултетима других усмерења, а не само на школама и факултетима административног карактера.

Александра Секулић

Leave a comment