Енергопројект Нискоградња а.д. део је система ЕНЕРГОПРОЈЕКТ, једине компаније из овог дела света која се током 70 година налази међу најуспешнијим светским компанијама у области извођења радова и инжењеринг објеката нискоградње.

Да ли те занима грађевина?

 

 

 

 

Ако желите да са нама делите задовољство и одговорност рада на великим и значајним пројектима, стални пословни изазов, ако желите да радите са светом, за свет и у свету, Енергопројект Нискоградња а.д. је компанија вашег избора, за послове: Грађевински инжењер приправник – 4 извршиоца на одређено време до 2 године.

Услови

 • Дипломирани грађевински инжењер/мастер инжењер грађевинарства;
 • Оријентисан ка тимском раду, добро организован;
 • Обавезно познавање енглеског језика;
 • Добро познавање рада на рачунару

Посао обухвата:

 • Учествовање у контрола и извештавање на пројекту;
 • Учествовање у контроли и координацији подизвођача;
 • Спровођење мера безбедности и здравља на раду као и заштита животне средине.

Кандидатима нудимо:

 • рад у професионалном окружењу
 • напредовање у складу са личним залагањем
 • могућност стручног усавршавања.

Ако сте заинтересовани и верујете да кроз индивидуално усавршавање можете допринети даљем напредовању компаније, молимо вас да доставите:

 • Мотивационо писмо,
 • CV,
 • копије дипломе и додатка дипломи.

Пријаве можете послати на адресу: Енергопројект Нискоградња а.д., Булевар Михаила Пупина 12, 11070 Београд (за Кадровску службу) или електронским путем.

Енергопројект Нискоградња а.д. ће контактирати само оне кандидате који уђу у ужи избор.

Остале пријаве ће бити сачуване у нашој бази кандидата.

Рок за пријаву: 13.08.2021.

Извор: Стартуј

Leave a comment