Пројекат My Career from Zero to Hero (02hero)– изградња капацитета мрежа цивилног друштва Западног Балкана за имплементацију one-stop-shop модела за запошљивост младих за послове будућности у оквиру четврте дигиталне револуције“ трогодишњи је програм који Центар за омладински рад – ЦЗОР (Србија) спроводи у партнерству са Форум МНЕ (Црна Гора), Центром за едукацију младих (Босна и Херцеговина), Youth for Social Changes – YSC(Албанија) и ТОКА (Косово[1]).

О пројекту My Career from Zero to Hero (02hero)

02hero представља модел интегрисаних услуга за запошљивост младих који нису у систему образовања, радном односу, нити у систему обуке, заснован на one-stop-shop методологији, који на једном месту омогућава младима да развију вештине неопходне за послове будућности у оквиру 4.0 дигиталне револуције. 02hero модел обухвата следеће услуге: 1. досезање младих, 2. развој дигиталних вештина уз практичан рад и менторску подршку, 3. развој преносивих вештина, 4. развој предузетничких вештина, 5. онлајн едукативне туторијале, 6. каријерно саветовање и 7. умрежавање са послодавцима.

Циљеви пројекта
Општи циљ пројекта јесте изградња капацитета цивилног друштва да буде релевантан партнер државним институцијама у развоју иновативних решења за запошљавање младих као тематског приоритета у оквиру Стратегије Западног Балкана.

Специфични циљ пројекта јесте изградња капацитета и умрежавање организација цивилног друштва Западног Балкана за спровођење иновативних модела за запошљивост младих за послове будућности у оквиру 4.0 дигиталне револуције, који се заснивају на one-stop-shop методологији и међусекторској сарадњи.

Активности пројекта

 • Спровођење 5 истраживања о потребама актера за спровођење интегрисаних услуга за запошљивост младих у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Албанији и Косову.
 • Развој иновативних модела за запошљивост младих за послове будућности у оквиру 4.0 дигиталне револуције у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Албанији и Косову.
 • Одржавање 5 националних конференција са циљем презентације резултата истраживања и креираних иновативних модела за запошљивост младих за послове будућности у оквиру 4.0 дигиталне револуције у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Албанији и Косову.
 • Позив организацијама цивилног друштва за финансирање спровођења услуга у оквиру креираних иновативних модела за запошљивост младих за послове будућности у оквиру 4.0 дигиталне револуције у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Албанији и Косову
 • Регионални тренинг за изградњу капацитета организација цивилног друштва које су изабране за спровођење услуга у оквиру креираних иновативних модела за запошљивост младих за послове будућности у оквиру 4.0 дигиталне револуције
 • Досезање, информисање и селекција младих који нису су запослени, нити су у образовању или тренингу, за учешће у 02херо програм у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Албанији и Косову
 • Спровођење обука за развој преносивих и дигиталних вештина уз практичан рад и менторску подршку и каријерно саветовање у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Албанији и Косову
 • Развој онлајн едукативних туторијала за развој дигиталних вештина који ће бити доступним свим младима Западног Балкана и шире
 • Организовање 10 јавних догађаја у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Албанији и Косову, са циљем повезивања младих и послодаваца
 • Спровођење обуке за развој предузетничких вештина младих, која поред националних укључује и регионални модул са циљем повезивања младих из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Албаније и Косова.
 • Позив, селекција и регрутација ментора из бизнис сектора да буду подршка младима, полазницима/ама обуке за развој предузетничких вештина, у истраживању тржишта и развоју пословних идеја
 • 5 националних јавних догађаја на којима ће се млади такмичити за најбољу пословну идеју у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Албанији и Косову
 • 5 националних евалуационих састанака у циљу унапређења иновативних модела за запошљивост младих за послове будућности у оквиру 4.0 дигиталне револуције у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Албанији и Косову

02hero је финансиран од стране Европске Уније, а имплементацију пројекта подржали су по земљама: Србија – Влада Швајцарске у оквиру пројекта „Знањем од посла – Е2Е“, који испред Владе Републике Србије, спроводи Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ), Град Нови Сад и Омладинска престоница Европе Нови Сад (ОПЕНС); Црна Гора – Министарство јавне управе Републике Црне Горе.

[1] Косово се наводи у контексту Резолуције о сигурности Уједињених нација 1244 (1999).

Извор: 02НЕРО

Leave a comment