Потребне квалификације:
VII степен-технолошког, економског, организационог или друштвеног смера
Минимун 3 године радног искуства на истим и сличним позицијама

Да ли те занима овај посао?

Опис посла:

 • Ауторизација добављача
 • Проналажење алтернативних добављача
 • Креирање и ажурирање базе уговора
 • Достављање и архивирање потребне документације
 • Задужен за цене свих сировина и осталих материјала
 • Задужен за недељно ажурирање цена
 • Задужен за поручивање сировина и осталих материјала
 • Креирање поруџбеница за сваку поруџбину и пуна одговорност за исправност цена и количина на поруџбеници
 • Комплетна рекламациона евиденција према упутству Руководиоца квалитета
 • Праћење доставе књижног одобрења/књижног задужења и целокупног поступка
 • Достављање служби планирање ажурирање цена на недељном нивоу
 • Праћење историских података, токова цена на тржишту и предвиђени раст цена
 • По потреби усклађивање набавке са резултатима анализе службе планирања

Одговорности:

 • Одговоран за одржавање тачне и транспарентне базе добављача
 • Пуна одговорност за правовремену доставу сировина и осталих материјала према захтеваним терминима и роковима
 • Одговоран за валидност и исправност цена
 • Одговоран за прослеђивање информација служби планирања о минималним количинама за поручивање, о паковањима, времену испоруке…
 • Одговоран за креирање дистрибутивне листе као и њену дистрибуцију релевантним корисницима и одговорним особама у пословним јединицама

Рок пријаве је до 24.2.2021. године.

Извор: Infostud.com

Leave a comment