Желите да своју каријеру развијате даље и правник сте са вишегодишњим искуством у компанијама. Ово је одлична прилика за вас.

Да ли те занима конкурс?

 

 

 

 

Ви имате:

 • Правни факултет (дипломирани правник)
 • Положен правосудни испит
 • Најмање 10 година искуства на истим или сличним позицијама
 • Познавање закона о ауторским правима, технолошких споразума и јавних набавки
 • Искуство у вођењу тима (пожељно)
 • Знање енглеског језика
 • Знање МS Office пакета

Опис посла:

 • Праћење и примена законских и других прописа у сврху припреме, израде и усаглашавања општих и појединачних аката Компаније.
 • Пружање тумачења законских аката и правно саветовање у вези са пословањем компаније при креирању нових и измена постојећих прописа у оквиру делатности Компаније.
 • Измена Правилника и упутстава везаних за рад Компаније и старање о њиховој усаглашености са законима и другим прописима.
 • Припрема и израда предлога одлука за потребе Компаније.
  Израда и тумачење уговора облигационо-правног карактера и комерцијалних уговора, решења, овлашћења и појединачних аката из делатности Послодавца.
 • Пружање правне подршке у процесу уговарања и контроле достављених предлога уговора пре потписивања менаџмента.
  Стручна подршка и упућивање запослених у права, обавезе и одговорности утврђене прописима из области радних односа.
 • Израда правних мишљења из делокруга рада одељења за правне послове. Пружање правне подршке и израда правних мишљења, образаца уговора, решења и других пратећих докумената из кадровско-правне области.
 • Активно вођење и праћење судских и вансудских поступка. Заступање компаније пред државним и управним органима, Заступање компаније пред Агенцијом за привредне регистре (спровођење свих промена пред регистрима који се воде код АПР компаније).
 • Сарадња са спољним правним саветницима.

Рок пријаве је до 31.12.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Leave a comment