Gold Drink d.o.o. је компанија која се бави продајом и дистрибуцијом брендова ВОДАВОДА, ГОРКИ ЛИСТ, В Водка, Гин плави, Вермутино и ОР Ликери на територији Србије и на страним тржиштима. 

Да ли те занима овај конкурс?

 

 

 

 

Важно нам је да наши потрошачи пију најбољу воду и најквалитетније производе кроз врхунску услугу, професионално пословање и снажну организациону културу окренуту иновацијама и модерном пословању.

Данас наш тим тражи људе као што си ти! Позивамо те да нам се придружиш уколико желиш да будеш:

 • Правник

Мисија и обима радног места:
Правник је одговоран за квалитетну, законски и пословно усаглашену правну документацију компаније кроз тумачење законских и подзаконских аката, давање и писање правних мишљења члановима организације и припрему свих правних докумената компаније.

Мисија Правника је подршка пословању у свим елементима где је неопходна правна експертиза и познавање закона РС кроз састављање и/или одобравање уговора и решавање свих питања у области привредног и радног права, релевантних за пословање компаније.

Главне одговорности:

 • Израда општих и појединачних аката компаније, измене правилника и упутстава везаних за рад компаније
 • Бављење питањима из области радног права
 • Усаглашавање докумената компаније са важећим правним прописима Републике Србије
 • Праћење и примена законских и других прописа
 • Израда и тумачење уговора облигационо-правног карактера и комерцијалних уговора
 • Правна помоћ у процесу уговарања и споровима поводом уговора
 • Заступање компаније пред Агенцијом за привредне регистре
 • Правна подршка менаџменту и организационим јединицама компаније
 • Израда уговора и других докумената (молбе, жалбе, потврде, овлашћења, одлуке, споразумна поравнања, правилнике и процедуре, итд.) по налогу послодавца
 • Континуирано праћење и анализирање закона из релевантних области за пословање компаније
 • Редован контакт са државним институцијама и спољним сарадницима и правним саветницима везано за правна питања
 • Понаша се у складу са Кодексом пословног понашања и пословне етике компаније

Потребне квалификације и искуство:

 • VII степен стручне спреме – дипломирани правник
 • Положен правосудни испит
 • Радно искуство на сличним пословима у привреди и у области радног права од минимум 2 године
 • Рад на рачунару
 • Познавање енглеског језика
 • Способност комуникације и тимског рада
 • Вештине преговарања

Профил:

 • Способност логичког размишљања и закључивања
 • Систематичност и поузданост
 • Комуникативност, лакоћа у изражавању
 • Спремност за тимски рад као и стално усавршавање
 • Доследност и иницијатива
 • Одговорност и способност доношења одлука
 • Изражена радна етика


Ми нудимо рад у динамичном, флексибилном и пријатном радном окружењу, где се промовише иницијатива, колегијални дух и где се цени и препознаје успех појединаца и тимова.

Уколико верујете да испуњавате наведене услове за ову позицију, молимо Вас да своју биографију са мотивационим писмом и фотографијом пошаљете електронским путем.

Само кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Рок пријаве је до 22.12.2020. године. 

Извор: Infostud.com

 

Leave a comment