Институт за испитивање материјала учествује у готово свим значајним грађевинским подухватима у Србији у фази пројектовања контроле испитивања и надзора. Снага ИМС није само у бројним лабораторијама већ и у сопственим решењима технологије грађења и система преднапрезања.

Да ли те занима овај конкурс?

 

 

 

 

 

Вишедеценијска традиција професионалног деловања у наведеним областима низ изведених објеката у земљи и иностранству најсавременија опрема и специјализовани високостручни кадар препоручили су нас као поузданог партнера великом броју значајних инвеститора извођачких фирми и консултаната и донели бројна признања.

Делатност Лабораторије за топлотну технику и заштиту од пожара повезана је са испитивањима материјала, конструкција, елемената и комплетних зграда у домену топлотне заштите и противпожарне заштите.

Због трајно повећаног обима посла и проширења делатности ИМС расписује конкурс за: Мастер инжењера – приправника у Лабораторији за топлотну технику и заштиту од пожара

Пријем у радни однос на одређено време
2 (два) извршиоца

Услови:

 • VII степен стручне спреме;
 • Машински факултет – Термотехника, Термоенергетика, Процесна техника, Аутоматско управљање.

Опис послова:

 • Ради на испитивањима и изради извештаја о испитивању;
 • Учествује у комуникацији са клијентима;
 • Спроводи мере заштите на раду и контролише исправност и одржавање опреме;
 • Учествује у процесу сертификације и активно прати важећу регулативу.

Нудимо:

 • Рад у коректном и динамичном окружењу;
 • Могућност стручног усавршавања и напредовања;
 • Редовна и стимулативна примања;
 • Фиксно радно време.

Очекујемо:

 • Комуникативност и способност за рад у тиму;
 • Познавање рада на рачунару MS Office, Auto CAD, Lab View – пожељно);
 • Активно коришћење енглеског језика.

Уколико испуњавате наведене услове пошаљите CV електронским путем.

Рок пријаве је до 5.12.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Leave a comment