UNO-LUX PROCESSING DOO BEOGRAD се бави инжењерингом у области аутоматизације индустријских постројења и мехатронике.

Расписујемо конкурс за радно место – ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

Уговор о раду се заснива на одређено време – до повратка раднице са трудничког/породиљског одсуства.

Да ли си заинтересован?

 

 

 

 

Опис посла:

 • Обавља послове финансијског пословања, финансијског и робног књиговодства и евиденције. Проверава валидност и комплетност документације и доставља је Књиговодству
 • Координација осталих активности везаних за административну подршку
 • Пословна коресподенција са домаћим и иностраним партнерима
 • Разни други административни послови
 • Образовање кандидата:
 • Најмање средња стручна спрема – Економски техничар


Радно искуство:

 • Пожељно радно искуство у струци
 • Потребне компетенције:
 • Спремност на тимски и индивидуални рад
 • Педантност, комуникативност, одговорност и организованост
 • Рачунарске вештине (добро познавање MS Office-Word, Excel)
 • Знање енглеског језика
 • Пожељна возачка дозвола Б категорије


Место рада:
Београд-Железник, Стевана Филиповића 1в
Предселекција се врши на основу достављених информација у пријави кандидата. Контактираћемо кандидате који уђу у ужи избор и са њима обавити разговор. Сви кандидати ће бити обавештени о току и резултатима селекције.

Рок пријаве је до 12.12. 2020. године.

Извор: Infostud.com 

 

Leave a comment