Трећи Калеидоскоп културе, одржан од 4. септембра до 9. октобра, обележен је измењеним и пандемији прилагођеним форматом културних догађаја, а да је публика поздравила нови приступ и фокус на локалну уметничку сцену, уз учешће истакнутих европских уметника, доказује и евалуација догађаја у којој су учествовали посетиоци.

Високе оцене за овогодишњи Калеидоскоп културе

 

 

 

 

 

Током трајања Калеидоскопа културе, независни тим евалуатора Филозофског и Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду анкетирао је посетиоце који су овом приликом оцењивали програме, дајући своје похвале, критике, сугестије и предлоге на основу којих ће се наредне године креирати нови догађаји. Евалуација представља четврту фазу Калеидоскопа културе као јединственог пројекта културе зајeдништва који траје током читаве године.

Више од 86% посетилаца овогодишњег Калеидоскопа културе оценило је догађаје и програме као добре и одличне, њих 96% би и у будућности посетило сличне програме, а чак 96,7% испитаника препоручило би неки од догађаја познаницима и пријатељима. Просечне оцене организације и квалитета догађаја су такође високе, те је тако просечна оцена догађаја у оквиру Калеидоскопа културе 4,3 (од максималних 5), док су испитаници високо оценили и  укупну реализацију програма и догађаја, циљеве самог програма и испуњење својих очекивања. И даље су најдоминантнији високообразовани посетиоци културних програма, те је тако високих 84% посетилаца Калеидоскопа културе факултетски образовано.

Калеидоскоп културе 2020: https://youtu.be/PiNxPIodcxo

Врло слично и високо вредновање свих мотива посете говори нам о томе да су одржани програми и догађаји у оквиру Калеидоскопа културе приступачни, комбинација квалитетног програма и извођача, да нуде нешто другачије, као и да су прилика за забаву и дружење посетилаца. Занимљиво је да се највећи број испитаника изјаснио да културне догађаје посећује једном месечно (54,2%) и једном недељно (32,5%). Ако упоредимо ове податке са навикама посетилаца из 2019. и 2018. године, примећује се велики пораст броја људи који редовно посећују културне догађаје, односно једном недељно (дупло више испитаника у односу на прошлу годину). Ово указује да постоји помак у креирању културних навика становника, што се огледа у већој учесталости посете догађаја.

Посетиоци су имали прилику да изнесу и критике на рачун организације догађаја, те су имали сугестије за поштовање сатнице, а истакли су и потребу за бољим ознакама и усмеравањем на појединим локацијама. Део испитаника је сматрао да треба побољшати логистику догађаја, уз више више инфо-пултова и места где се могу купити храна и пиће, што су сугестије од значаја за све будуће догађаје у реализацији пројекта Нови Сад – Европска престоница културе.

Истраживање посетилаца културних догађаја и програма у оквиру овогодишњег Калеидоскопа културе извршено је на узорку од укупно 14 догађаја различитог карактера, као што су изложбе, филмске пројекције, опере и друга уметничка остварења. Leave a comment