Расписан је конкурс за дипломираног инжењера саобраћаја.

Да ли те занимa oвај конкурс?

 

 

 

 

 

Услови:

  • Степен и врста стручне спреме: – ВСС, дипл. саобраћајни инжењер (смер друмски саобраћај);

Број извршиоца: – 1;

  • Радно искуство: – Без обзира на радно искуство;
  • Знање рада на рачунару: – Обавезно (Основни или Виши ниво);
  • Знање енглеског језика – Није обавезно;
  • Возачка дозвола – Обавезна („Б“ категорија);

Место рада: – Ниш;

  • Врста радног ангажовања: – Одређено време 3 месеца;
  • Радно време: – Пуно.


Уз писану молбу кандидати прилажу следећу скенирану документацију: Диплому. Поред наведеног, пожељно је да кандидат који је био у радном односу достави пепоруке претходних послодаваца (претходне референце).

Молбе са потребном документацијом доставити Кадровској служби “Ниш-експрес”ДОО Ниш, Чамурлија 160 са назнаком “ЗА ОГЛАС” путем поште или електронским путем.

По истеку огласа послодавац ће накнадно обавестити изабране кандидате о времену одржавања разговора.

Кандидати ће бити обавештени о избору кандидата у року од 15 (петнаест) дана од истека рока за подношење молби. Рок пријаве је до 6.11.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Leave a comment