Већини нас је познато да екологија води порекло од грчких речи које се са једне стране односе на станиште, дом, а са друге стране на науку, учење. Сем познавања појма,  колико је наше знање о животној средини, њеној заштити и значају и колика је наша свест развијена у погледу ових тема? 

Заштита животне средине представља заштиту:

  •  здравља људи
  • животињског и биљног света
  •  природих богатства
  • плодности земљишта
  • квалитета воде, тла, ваздуха
  •  разноврсноти живе и неживе природе

Шта је то што свако од нас може свакодневно да уради за заштиту животне средине?

Ево једноставног предлога како да најлакше водимо рачуна о свом понашању и понашању људи у окружењу у циљу доприноса заштити животне средине. 

Са развојем индустрије све више су у потреби материјали које природа не може да преради и зато је решење у рециклажи. 

Када искористимо неки производ,  водите свакодневно рачуна шта радите са амбалажом. Да ли их бацамо где стигнемо или их одлажемо тамо где треба? Пластичне и стаклене флаше, кесе, огледала, лименке, дзодоранси, конзерве, коверте, свеске –  све су то паковања која се могу поново употребити односно рециклирати. Мало је потребно да их одложимо на места која постоје да их  скупљају за рециклажу, него да сви бацамо где се затекнемо и да постанемо главни фактор загађења животне средине. 

Овде можеш прочитати веома интересанту публикацију Како да сачувамо животну средину? Да ли си и ти изабрао да рециклираш?

 

Овај текст настао је у оквиру пројекта Како и зашто у еко-предузетништву који организује неформална група Омладинци у зеленом предузетништву у сарадњи са Омладином Јазаса и Опенсом. Како и зашто у еко-предузетништву се реализује у оквиру пројекта Зелени инкубатор који спроводи Београдска отворена школа уз финансијску подршку Европске уније.

Фото: Марија Ердељи

 

Leave a comment