Да ли те занима конкурс за правника? Прочитај услове конкурса.

Да ли те занима овај конкурс?

 

 

 

 

 

Услови:

 • VII степен стручне спреме, правни факултет
 • Радно искуство минимум 3 године у грађевинској фирми
 • Знање енглеског језика
 • Познавање рада на рачунару
 • Флексибилност, умеће у преговарању, савесност у раду и одговорност
 • Пожељно – положен правосудни испит

Опис посла:

 • Састављање и контрола уговора, молби, изјава, одлука, жалби и осталих исправа потребних Друштву
 • Руковођење и контрола кадровских послова
 • Руковођење и контрола спровођења активности везаних за безбедност и здравље на раду
 • Заступање Друштва пред државним институцијама
 • Праћење измене Закона и обавештавање Директора Друштва
 • Благовремено указивање на потребу усаглашавања аката у складу са изменама Закона

Рок пријаве је до 28.10.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Leave a comment