Конкурс за портфолио менаџера

Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD објављује оглас за радно место ПОРТФОЛИО МЕНАЏЕР.

Да ли си заинтересован?

 

 

 

 

 

Опис посла:

  • Оперативно спровођење инвестиционе политике фондова под управљањем Друштва
  • Финансијска анализа и доношење одлука о појединачним улагањима
  • Давање предлога и учествовање у доношењу инвестиционе стратегије
  • Израда извештаја о пословању инвестиционих фондова

Услови:

  • Висока стручна спрема
  • Лиценца Комисије за хартије од вредности Републике Србије за обављање послова портфолио менаџера
  • Пожељно искуство на пословима портолио менаџера или брокера
  • Да није правоснажно осуђиван/а за кривична дела и привредне преступе утврђене законима којима се уређује тржиште капитала
  • Познавање енглеског језика

Уколико сте заинтересовани за наведену позицију, молимо Вас да своју биографију пошаљете електронским путем. Рок пријаве је до 28.10.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Коментари

Leave a reply