Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD објављује оглас за радно место ПОРТФОЛИО МЕНАЏЕР.

Да ли си заинтересован?

 

 

 

 

 

Опис посла:

  • Оперативно спровођење инвестиционе политике фондова под управљањем Друштва
  • Финансијска анализа и доношење одлука о појединачним улагањима
  • Давање предлога и учествовање у доношењу инвестиционе стратегије
  • Израда извештаја о пословању инвестиционих фондова

Услови:

  • Висока стручна спрема
  • Лиценца Комисије за хартије од вредности Републике Србије за обављање послова портфолио менаџера
  • Пожељно искуство на пословима портолио менаџера или брокера
  • Да није правоснажно осуђиван/а за кривична дела и привредне преступе утврђене законима којима се уређује тржиште капитала
  • Познавање енглеског језика

Уколико сте заинтересовани за наведену позицију, молимо Вас да своју биографију пошаљете електронским путем. Рок пријаве је до 28.10.2020. године. 

Извор: Infostud.com 

Leave a comment