Компанија „Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo d.o.o.”основана је 2015. године у циљу реализације пројекта изградње савремене, економски ефикасне и еколошки чисте термоелектране-топлане снаге око 200 МW у Панчеву.

Да ли те занимa oвај конкурс?

 

 

 

 

 

Потребан нам је професионалац који ће покривати све стадијуме у поступку набавке добара и услуга, од израде нормативних аката, преко анализе тржишта и спровођења набавних поступака до избора добављача и контроле рокова за уговарање.

Основна задужења:

 • Учествује у изради нормативно-методолошких и налогодавних докумената везано за набавну делатност;
 • Учествује у изради Плана набавки;
 • Израђује и усаглашава стратегије и концепте набавки;
 • Анализира тржиште, организује и спроводи састанке са постојећим и потенцијалним добављачима, проверава могућности сарадње са њима;
 • Спроводи набавне поступке у складу са нормативно-методолошким документима Друштва;
 • Координира радом тендерског комитета;
 • Спроводи поступак избора добављача, припрема пакет докумената неопходних за почетак процедуре набавке, прикупља и анализира понуде, учествује у поступку спровођења комерцијалних преговора, предлаже Победника на основу резултата спроведене процедуре набавке и усаглашава расходне уговоре;
 • Контролише рокове за уговарање опреме, материјала, услуга и радова;
 • Израђује извештаје и презентације о реализацији процедура набавке (месечне, кварталне, годишње и ад хоц извештаје);
 • Учествује у изради и ажурирању каталога типских образаца уговора.

Услови:

 • Висока стручна спрема економског или техничког усмерења;
 • Три године релевантног радног искуства у енергетици или нафтно-петрохемијској индустрији;
 • Коришћење MS Office пакета;
 • Одлично знање енглеског језика.

Нудимо:

 • Могућност за лични развој и напредовање;
 • Одличне услове рада;
 • Рад у изазовном окружењу, у првој гасно-парној електрани у Србији

Рок пријаве је до 21.10.2020. године. 

Извор: Infostud.com

Leave a comment